تولید پایدار، رقابت پذیری و توسعه زنجیره محصولات مختلف در کشور همواره مستلزم بهینه سازی مستمر فرآیند تولید می باشد. شرکت‌های متقاضی حوزه مواد پلیمری و شیمیایی که نیازمند بهینه سازی خط تولید خود می باشند، می توانند با ارائه درخواست، نیاز خود را با شرکت فرآیند آریانا به اشتراک گذاشته، این شرکت پس از مطالعه درخواست متقاضی چنانچه این مسئله با دانش فنی موجود در شرکت پاسخ داده شود؛ این شرکت با برگزاری جلسات با طرف متقاضی درصدد رفع مسئله تلاش می‌کند. همچنین اگر درخواست طرف متقاضی نیاز به مطالعه گسترده تر در حوزه مواد پلیمری و شیمیایی داشته باشد، فرآیند آریانا پس از انجام تحقیقات و آزمایشات خود همراه با جلسات مشترک جهت تبادل نظر بیشتری در مورد مسئله مطرح شده، چنانچه قادر به رفع نیاز باشد؛ وارد تعامل می‌شود. با توجه به سابقه و تعاملات شرکت فرآیند آریانا در این حوزه به درک نسبی از شرایط و مشکلات حاکم بر شرکت های فعال رسیده است؛ به همین علت این شرکت پس از سنجش تمامی جوانب پروژه به نحوی وارد تعامل با شرکت متقاضی می شود که بیشترین بازدهی را برای دو طرف داشته باشد.

دانش فنی بهینه سازی خطوط تولید محصولات زیر در شرکت موجود می باشد:

  • کربوکسی متیل سلولز
  • کربوکسی متیل استارچ
  • سوپر جاذب کشاورزی
  • سوپرجاذب بهداشتی
  • گلیکولیک اسید
  • پلی آنیونیک سلولز
  • پلی کربوکسیلات اتر
  • فرمولاسیون چسب های پلی وینیل کلراید
  • پلی الکترولیت های کاتیونی و آنیونی