ژانویه 25, 2023

حضور در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی

حضور در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار باعث می‌شود جدیدترین اطلاعات و تکنولوژی‌ها در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گیرند. به همین منظور شرکت دانش بنیان انرژی آریانا با دعوت پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار به مورخه […]
ژانویه 25, 2023

حضور در نمایشگاه بین المللی مواد

نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی یکی از رویدادهای صنعتی و تجاری ایران در حوزه مواد پلیمری و شیمیایی می باشد؛ که با حضور تعداد زیادی از شرکت های فعال در این زمینه برگزار گردید. شرکت دانش بنیان انرژی آریانا افتخار حضور در این نمایشگاه […]
ژانویه 25, 2023

انعقاد قرارداد بهینه سازی

شرکت دانش بنیان انرژی آریانا متناسب با خدماتی که ارائه می دهد؛ در سال 1401 به منظور رفع ایرادات بوجود آمده در خط تولید محصول کربوکسی متیل استارچ یکی از شرکت های صنعتی جنوب کشور، قرارداد بهینه سازی این محصول را با شرکت مورد نظر به امضا رساند. نتیجه این […]
ژانویه 25, 2023

حضور در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی

حضور در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار باعث می‌شود جدیدترین اطلاعات و تکنولوژی‌ها در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گیرند. به همین منظور شرکت دانش بنیان انرژی آریانا با دعوت پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار به مورخه […]
ژانویه 25, 2023

حضور در نمایشگاه بین المللی مواد

نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی یکی از رویدادهای صنعتی و تجاری ایران در حوزه مواد پلیمری و شیمیایی می باشد؛ که با حضور تعداد زیادی از شرکت های فعال در این زمینه برگزار گردید. شرکت دانش بنیان انرژی آریانا افتخار حضور در این نمایشگاه […]
ژانویه 25, 2023

انعقاد قرارداد بهینه سازی

شرکت دانش بنیان انرژی آریانا متناسب با خدماتی که ارائه می دهد؛ در سال 1401 به منظور رفع ایرادات بوجود آمده در خط تولید محصول کربوکسی متیل استارچ یکی از شرکت های صنعتی جنوب کشور، قرارداد بهینه سازی این محصول را با شرکت مورد نظر به امضا رساند. نتیجه این […]
ژانویه 25, 2023

انعقاد قرارداد امکان سنجی

شرکت دانش بنیان انرژی آریانا در سال 1400 مطابق با درخواست شرکت مراجعه کننده، پروژه امکانسنجی راه اندازی خط تولید محصول پلی آنیونیک سلولز را انجام داده‌اند که بر اساس تعاملات صورت گرفته با شرکت سرمایه گذار این پروژه در حال حاضر وارد فاز ساخت نمونه در ابعاد پایلوت شده […]
ژانویه 25, 2020

انعقاد قرارداد راه اندازی خط تولید

شرکت دانش بنیان انرژی آریانا در سال 1399 موفق به انقعاد قرارداد تولید مشترک گرید خوراکی محصول کربوکسی متیل سلولز با یکی از شرکت های تولیدکننده داخلی شد. مسیر ایده تا تولید صنعتی این محصول شامل 7 بخش اصلی مطالعات اولیه، امکان سنجی تولید صنعتی، ساخت نمونه آزمایشگاهی استاندارد، انعقاد […]