پلی کربوکسیلات اتر  (PCE) از خانواده پلیمرهای اسیدی هستند که به کمک ساختار اصلاح شده خود، با نام سوپر پلاستیسایزر شناخته شده و به عنوان ” عامل کاهنده آب (Water Reducing Agent)” به فروش می­رسند. بزرگترین بازار مصرف این مواد مربوط به ساخت انواع بتن شامل بتن­های نیمه آماده (آماده ­ی اختلاط)، بتن­های مقاومت بالا، بتن های متراکم شونده و …. است که از نظر حجم، بازار بزرگی به شمار می­رود.

پلی کربوکسیلات اترها شامل یک زنجیره کربوکسیلی و یک شاخه الکلی است که این دو بخش اصلی توسط یک واحد واسطه مانند گروه آلیل یا متیل آلیل به یکدیگر متصل می­شوند به طور کلی پلی کربوکسیلات ها شامل تعداد زیادی مونومر با گروه عاملی کربوکسیل (مانند اسیدها) هستند. در واقع این مواد به دلیل وجود گروه عاملی کربوکسیل، مولکول­های آب را جذب کرده و در محیط آبی حل می­شوند. انحلال پلیمرهای کربوکسیلات موجب کنترل خواص رئولوژی سیال از جمله گرانروی (ویسکوزیته) می­شود که مهم­ترین اعضای این خانواده پلی اکریلیک اسید و پلی متاکریلیک اسید هستند. اما دلیل بکارگیری شاخه­ ی جانبی مانند پلی اتیلن گلایکول ها و اتصال آن به شاخه­ی اصلی، بهبود انتقال آب در ساخت بتن و جلوگیری از تجمیع سیمان و جذب آب توسط سیمان است که در نهایت منجر به استفاده کمتر از آب و بهبود خواص کاربردی بتن می­شود. در حقیقت پلی کربوکسیلات اترها در صنعت به عنوان نوعی سوپرپلاستیسایزر شناخته می­شوند که یکی از وظایف آن­ها، انتقال و پخش­ آب در ساختار بتن است.

به طور کلی مهم­ترین کاربردهای پلی کربوکسیلات اترها به شرح زیر است:

  • افزایش استحکام بتن
  • افزایش ماندگاری بتن
  • بهبود زمان بندش بتن
  • کاهش وزن بتن
  • کاهش تراوایی بتن
  • بهبود اتصال بتن به فلز
  • کنترل فرسایش بتن