سوپرجاذب کشاورزی

سوپرجاذب کشاورزی به عنوان یک محصول پرکاربرد برای کاهش مصرف آب و بهتر کردن عملیات کوددهی به محصولات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ماده به دلیل خواص ویژه‌ای که دارد به هیچ وجه آسیبی به خاک نمی‌زند و با پس دادن تدریجی آب جذب شده, منجر به کاهش بیش از 60 درصدی مصرف آن می‌شود.

مهم­ترین مسئله در تولید گرید های مختلف این محصول، دستیابی به درجه پلیمریزاسیون مورد نظر و حذف ناخالصی در محصول نهایی است که امکان استفاده در صنایع هدف را میسر می­سازد. چراکه وزن مولکولی محصول نهایی، خواص رئولوژیکی و قدرت جذب آب متفاوتی را برای هر گرید ایجاد می­کند.  شرکت دانش بنیان انرژی آریانا در راستای بومی ­سازی دانش­ فنی و رفع نیاز کشور نسبت به مواد شیمیایی و پلیمری، با انجام مطالعات علمی و آزمایشگاهی دقیق، موفق به کسب دانش فنی و تولید سوپرجاذب بهداشتی در مقیاس آزمایشگاهی شده است.