معرفی محصول

سوپرجاذب کشاورزی به عنوان یک محصول پرکاربرد برای کاهش مصرف آب و بهتر کردن عملیات کوددهی به محصولات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ماده به دلیل خواص ویژه که دارد به هیچ وجه آسیبی به خاک نمی‌زند و با پس دادن تدریجی آب جذب شده, منجر به کاهش بیش از 60 درصدی مصرف آن می‌شود. مهم ترین مسئله در تولید گرید های مختلف این محصول، دستیابی به درجه پلیمریزاسیون مورد نظر و حذف ناخالصی در محصول نهایی است که امکان استفاده در صنایع هدف را میسر می‌سازد. چراکه وزن مولکولی محصول نهایی، خواص رئولوژیکی و قدرت جذب آب متفاوتی را برای هرگرید ایجاد می‌کند.

کاربرد محصول

  • صنایع کشاورزی

کاهش مصرف آب و همچنین امکان آبرسانی به تمام محصولات در یک زمین کشاورزی، اصلی‌ترین مسئله در حوزه کشاورزی است که اهمیت این مسئله در کشورهای خشک و کم آب دوچندان است. لذا سوپرجاذب‌های مناسب که مجوز مصرف در زمین‌های کشاورزی را دارند، شاید بهترین و ارزان‌ترین گزینه برای رفع مشکل کم آبی در موضوع کشاورزی بوده و از طرف دیگر امکان تقویت خاک و بهبود کیفیت محصولات را نیز ممکن میسازد.

بازار محصول

حجم مصرف بازار جهانی سوپر جاذب ها در سال 2021 میلادی، دارای ارزش 8.25 میلیارد دلار بوده است. که بر اساس پیش بینی های رشد 6.27 درصد سالانه در بازار مصرفی این محصول، حجم مصرف سوپر جاذب ها در سال 2030 میلادی به ارزش 14.26 میلیارد دلار می رسد. 

 20درصد از این حجم مصرفی مربوط به سوپر جاذب کشاورزی می‌باشد. به عبارتی ارزش بازار سوپر جاذب کشاورزی در سال 2021 میلادی 1.6 میلیارد دلار بوده است و در سال 2030 متناسب با پیش بینی های صورت گرفته به ارزش تقریبی 3 میلیارد دلار می رسد، هر چند باید به این نکته توجه گردد که رشد سوپر جاذب کشاورزی به دلیل ورود دیرتر این گرید به بازار نسبت به دیگر گریدهای سوپر جاذب بیشتر بوده و این محصول بازار مصرفی بیش از ارزش 3 میلیارد دلار در سال 2030 میلادی خواهد داشت.

شرکت انرژی آریانا و محصول سوپر جاذب کشاورزی

شرکت دانش بنیان انرژی آریانا در راستای بومی سازی دانش فنی و رفع نیاز کشور نسبت به مواد شیمیایی و پلیمری، با انجام مطالعات علمی و آزمایشگاهی دقیق، موفق به کسب دانش فنی و تولید سوپرجاذب کشاورزی در مقیاس آزمایشگاهی شده است.