سوپرجاذب بهداشتی

سوپرجاذب بهداشتی ، یکی از مهم­ترین سوپرجاذب­های مورد نیاز در جهان است که از پلیمریزاسیون اکریلیک اسید تولید می­شود. با توجه به روش تولید سوپرجاذب، گرید­های متفاوتی برای این محصول وجود دارد که با توجه به وزن مولکولی و درجه پلیمریزاسیون هر گرید، امکان استفاده از آن­ها در صنایع مختلف وجود دارد.

صنایعی که از این ماده را به عنوان سوپرجاذب استفاده می­کنند، به این ترتیب است:

  • صنایع غذایی
  • صنایع دارویی
  • صنایع آرایشی و بهداشتی
  • صنایع شوینده
  • صنایع ساختمانی
  • صنایع تصفیه آب

مهم­ترین مسئله در تولید گرید های مختلف این محصول، دستیابی به درجه پلیمریزاسیون مورد نظر و حذف ناخالصی در محصول نهایی است که امکان استفاده در صنایع هدف را میسر می­سازد. چراکه وزن مولکولی محصول نهایی، خواص رئولوژیکی و قدرت جذب آب متفاوتی را برای هر گرید ایجاد می­کند.  شرکت دانش بنیان انرژی آریانا در راستای بومی ­سازی دانش­ فنی و رفع نیاز کشور نسبت به مواد شیمیایی و پلیمری، با انجام مطالعات علمی و آزمایشگاهی دقیق، موفق به کسب دانش فنی و تولید سوپرجاذب بهداشتی در مقیاس آزمایشگاهی شده است.